Gure argitalmenak > Barometroak

Azken barometroa

Barometroa 2019

Jatorri atzerritarra duten biztanleen inguruko pertzepzioak eta jarrerak

Txosten honek hamar gai nagusi ditu ardatz: etorkinen presentzia eta bolumena, euskal gizartean hautemandako ondorioak, eskubide eta zerbitzuak, bizikidetzaereduak eta harremanetarako espazioak, kultura-ereduak, sinpatiamaila, estereotipoak, immigrazio-politika, gizarte-laguntzak eta tolerantzia-indizea.

Aurreko barometroak